My Homepage

Homepage

Na svakom se kotacu nalazi po jedan senzor i impulsni
prsten. Frekvencija izmjenicnog napona, kojeg je
prsten svojim okretanjem inducirao na senzoru, proporcionalna
je brzini rotacije kotaea. Napone sa senzora
obraduje elektronicki sklop i na temelju tih vrijednosti
odreduje referentnu brzinu, koja odgovara brzini
kretanja vozila.
zimske gume Elektronicki sklop usporeduje impulse
5 kotaea 5 referentnom brzinom i na taj nabn
odreduje ubrzanje i usporenje svakog od kotaca.
Razvodnicima upravlja elektronicki sklop, a moguca
su tri regulacijska stanja:
- poras!.
- drianje,
- pad tlaka.
Naginje li koji kotac u procesu kocenja blokiranju i
prekoracenju dopustenog klizanja, elektronika prepoznaje
kriticnu situaciju i prebacuje razvodnik kota
ca u poloiaj drianje tlaka. Kocni tlak ostaje konstantan,
a ako kotac unatoc tome ima tendenciju
jaceg klizanja, ele ktron ika prebacuje razvodnik u
poloiaj sniienje tlaka. Kad klizanje kotaca padne
na zadanu minimalnu vrijednos!. razvodnik se prebacuje
na porast tlaka. Sada se kocni tlak povisuje
i klizanje kotaca se povecava, te se cijeli proces
regulacije ponavlja. Regulacijski proces ponavlja
se, primjerice, - 10 puta/s - sve dok je papuca
kocnice pritisnuta i brzina vozila veca od 5 km/h

Motorna vozila s jednim tragom
Motorkotaei su motorna vozila s jednim tragom i
dva kotaea. Mogu imati prikolicu' (s boene
stranel. pri eemu zadrzavaju osobitosti motorkotaea,
ako tezina praznog vozila ne prelazi 400 kg.
Na motorkotaee se moze prikljuCiti i prikolica2
(straga). Razlikujemo:
- motorkotaee - imaju krute dijelove u podrueju
koljena (spremnik goriva, motor) i nozne oslone
papuee;
- skuteri - imaju slobodan prostor u podrueju koIjena,
noge su na podnom limu;
- bicikli s pomocnim motorom - imaju osobitosti
bicikla, npr. pedale (mopedi, mofa).
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free